DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2020 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1004

Заглавие: ПРАВНИ И СОЦИАЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО ГРАТИФИКАЦИОННОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 222, АЛ. 3 КТ
Други Заглавия: LEGAL AND SOCIAL CONSIDERATIONS CONCERNING THE GRATIFICATION COMPENSATION UNDER ART. 222, AL. 3 LC
Автори: Александров, Андрей
Ключови Думи: прекратяване на трудов договор
пенсиониране
благодарствено обезщетение
termination of employment contract
retirement
gratification compensation
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXVII;с. 222-229
Резюме: Сред обезщетенията, дължими от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, се откроява едно плащане, което поставя редица проблеми: т.нар. гратификационно обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Правната теория изтъква, че то има социалното си значение като израз на благодарност за дългогодишната работа и лоялността на служителя. Затова и размерът му е диференциран в зависимост от предходния стаж при същия работодател. Разбира се, посоченият социален смисъл на обезщетението не бива да се абсолютизира. Дали служителят е бил лоялен в работата си и дали работодателят му дължи „благодарност“ са въпроси, които могат да изглеждат много различно в различните житейски ситуации. Изследването е съсредоточено върху редица практически проблеми, свързани с разглежданото обезщетение и се стреми да даде предложения за тяхното преодоляване.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1004
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2020

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Андрей Александров.pdf343,08 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback