DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2020 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1011

Заглавие: МЕЖДУНАРОДЕН ИНДЕКС „ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ“ И ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Други Заглавия: INTERNATIONAL PROPERTY RIGHTS INDEX AND ECONOMIC WELL-BEING
Автори: Съботинова, Диана
Ключови Думи: международен индекс „право на собственост"
international property rights index
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/jur_sbornik_2020.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXVII;с. 277-287
Резюме: Международният индекс „Право на собственост“ (International Property Rights Index - IPRI), разработен от Алианс „Право на собственост“ (Property Rights Alliance), оценява защитата на физическата и интелектуалната собственост по света. Резултатите се формират въз основа на представянето на държавите в три различни области: правна и политическа среда (Legal and Political Environment - LP); право на физическа собственост (Physical Property Rights – PPR) и право на интелектуална собственост (Intellectual Property Rights – IPR). Индексът показва как защитата на правото на собственост влияе върху икономическото благосъстояние. Държавите са подредени в пет групи (квинтили) в зависимост от резулта та (максимум 10 точки). Първенците в класацията (първите 20% от държавите) имат над 16 пъти по-висок доход на човек от населението в сравнение със страните в края на класацията (последните 20% държави) за 2019 г. Анализът показва, че по-добрата защита на правото на собственост води до повече предприемаческа активност, по-ниско неравенство, по-висока икономическа свобода, по-развито гражданско общество и по-голяма сигурност. България се нарежда на 61-во място от 129 страни с резултат 5.569 точки в класацията за 2019 г.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1011
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2020

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Диана Съботинова.pdf356,43 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback