DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2020. Дигитални трансформации, медии и обществено включване >
Мултидисциплинарните иновации и пандемията >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1097

Заглавие: СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНИ И КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ
Автори: Динков, Милен
Ключови Думи: обучение
персонал
извънредна ситуация
криза
мобилно обучение
training
staff
emergency
crisis
mobile training
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: Издание 2020;с. 45-51
Резюме: All work activities, regardless of their field of activity, are subject to continuous change. This objectively necessitates the need for advanced training, the acquisition of new knowledge and skills. Unfortunately, there are also unforeseen crisis situations that are not under the control of the organization, requiring strategic decisions regarding staff training. This is the moment when the pandemic situation has conquered the world today and the state of emergency in Bulgaria. It should be remembered that investing in staff training, under the conditions thus created, is a long-term investment not only for him but also for the society itself, even the whole economy, so it should not stop.
Описание: Всички трудови дейности независимо от сферата, в която се осъществяват, подлежат на непрекъснати промени. Това обективно налага необходимостта от повишаване на квалификацията, от усвояване на нови знания и умения. За съжаление възникват и непредвидими кризисни моменти, които не са под контрола на организацията, изискващи вземане на стратегически решения по отношение обучението на персонала. Такъв момент се оказва и създалата се ситуация около пандемията завладяла света днес и въведеното извънредно положение в България. Не би ва да се забравя, че инвестицията в обучение на персонала, при така създалите се условия, е дългосрочна инвестиция не само за него, но и за самото общество, дори и за цялата икономика, поради което то не бива да спира.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1097
ISBN: 978-619-7126-92-1
Appears in Collections:Мултидисциплинарните иновации и пандемията

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Милен Динков.pdf445,18 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback