DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2020. Дигитални трансформации, медии и обществено включване >
Правни и административни аспекти свързани с дигитализацията и регулациите >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1133

Заглавие: АВТОРСКО ПРАВО И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В МЕДИИТЕ И УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Други Заглавия: COPYRIGHT AND DIGITAL TRANSFORMATION IN THE MEDIA AND UNIVERSITY EDUCATION
Автори: Здравкова-Величкова, Евелина
Ключови Думи: Internet
intellectual property
copyright literacy
media
media content
авторскоправна грамотност
Интернет
интелектуална собственост
медии
медийно съдържание
Issue Date: 2020
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: Издание 2020;с. 324-330
Резюме: The expansion of the Internet technologies in the 21st century brings intellectual property, and in particular copyright, as a key element in the digital age. The modern media is no longer just a means of mass communication, it is something much more comprehensive that merges media, computers, telecommunications, and dominates in social and cultural life. Information is just one of the many types of cultural media content. This paper presents a ULSIT’ project to raise awareness of copyright and related rights in the university environment and the opportunities that the protection and use of intellectual property rights in the media provides for the economic development.
Описание: Експанзията на Интернет технологиите през XXI век извежда интелектуалната собственост и в частност авторското право като ключов елемент в дигиталната епоха. Съвременните медии вече не са само средства за масова комуникация, те са нещо много по-всеобхватно, което слива медии, компютри, теле комуникации, и господства в социалния и културния живот. Информацията е само един от многото видове културно медийно съдържание. Настоящият доклад представя проект на УниБИТ за повишаване на осведомеността за авторското право и сродните права в университетска среда и възможностите, които опазването и използването на правото на интелектуална собственост в медиите дава за икономическото развитие.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1133
ISBN: 978-619-7126-92-1
Appears in Collections:Правни и административни аспекти свързани с дигитализацията и регулациите

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Евелина Здравкова-Величкова.pdf418,62 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback