DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2021. Съвременни управленски практики XI: Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията >
Панел 3 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1239

Заглавие: ПАНДЕМИЧНИ КОВИД-19 РЕФЛЕКЦИИ ВЪРХУ СТРЕС-ТЕСТВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ ИНДУСТРИИ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Други Заглавия: PANDEMIC COVID-19 REFLECTIONS ON THE STRESS- TESTING OF FINANCIAL INDUSTRIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Автори: Койшибеков, Кайрат
Ключови Думи: антициклични мерки
пруденциално регулиране
влошена икономическа среда
„слабо тенге”
пандемичен стрес-тест
макропруденциална диагностика
JEL кодове: G2, G21, G32
Issue Date: 2021
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: Издание 2021;с. 356-370
Резюме: The author specifies some major anti-pandemic measures of the Kazakh government. It examines the impact of the Covid-19 pandemic on the financial industry of the Republic of Kazakhstan. The emphasis is placed on the application of the combined approach „top-down“ – „bottom-up“ in the stress testing of 14 financial institutions to assess the quality of assets. Several vital results from the pandemic stress testing are presented in the attached diagrams with numbers 4, 5 and 6. At the end have been outlined a few of the author’s conclusions.
Описание: Авторът конкретизира някои по-важни антипандемични мерки на казахстанското правителство. Той разглежда отражението на пандемията, свързана с Ковид-19 върху финансовата индустрия на Република Казахстан. Акцентира се върху приложението на комбинирания подход „top-down” – „bottom-up” при стрес тестване на 14 финансово-кредитни институции за оценка на качеството на активите. Някои по-важни резултати от пандемичното стрес тестване са изложени в приложените диаграми с номера 4, 5 и 6. Накрая се очертават няколко извода, до които достига авторът.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1239
ISSN: 1313-8758
Appears in Collections:Панел 3

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кайрат Койшибеков.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback