DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2021. Съвременни управленски практики XI: Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията >
Панел 4 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1247

Заглавие: ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ, ФОРУМ ИЛИ ПУБЛИКАЦИЯ В НАУЧНО ИЗДАНИЕ
Други Заглавия: ELECTRONIC PAYMENTS FOR PARTICIPATION IN A CONFERENCE, FORUM OR PUBLICATION IN A SCIENTIFIC PUBLICATION
Автори: Минчев, Димитър
Ключови Думи: БОРИКА
Интернет
е-commerce
3-D secure/SPA
Visa
MasterCard
JCB
MPI
ASC
платежен сървър
gateway
търговец
BORIKA
payment server
merchant
Issue Date: 2021
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: Издание 2021;с. 419-424
Резюме: This report presents a platform for making secure electronic payments on the Internet for participation in a conference, forum or publication in a scientific publication of Burgas Free University, using the payment system of the Bank Organization for payments using cards called BORICA for short.
Описание: Настоящият доклад представя платформа за извършване на сигурни електронни плащания по Интернет за участието в конференция, форум или публикация в научно издание на Бургаски свободен университет, използвайки платежната система на Банковата организация за разплащания с използване на карти наричана за краткост БОРИКА.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1247
ISSN: 1313-8758
Appears in Collections:Панел 4

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Димитър Минчев.pdf840,51 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback