DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2018 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1322

Заглавие: ПРИРОДА НА СЕКСУАЛНОТО ЖЕЛАНИЕ И ФАКТОРИ, КОИТО ГО ОПРЕДЕЛЯТ
Други Заглавия: NATURE OF SEXUAL DESIRE AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF ITS REGULATION
Автори: Бостанджиев, Румен
Ключови Думи: сексуално желание
любов
интимни отношения
sexual desire
love
intimate relationships
Issue Date: 2018
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/sh-1-2018.pdf
Серия/Отчет но.: Издание 2018 Брой 1;с. 61-68
Резюме: This text make reference of main scientific theories explaining nature and regulation of sexual desire. We focus on bio-medical and humanistic approaches, attempting to integrate them with proposals giving opportunities for improvement of self- regulation in cases of suppressed desire.
Описание: Предмет на анализ са различните научни теории, обясняващи природата на еротичните преживявания и мотивацията за сексуална активност. Специално внимание е отделено на био-медицинската и хуманистичната постановка. Прави се опит за интеграция на тези две парадигми, като се търсят възможности за терапевтична регулация на сексуалното желание в случаите, когато то е блокирано от стрес или неадекватни представи и ценности, свързани с интимните отношения.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1322
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2018 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Румен Бостанджиев.pdf295,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback