DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2019 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1337

Заглавие: МЕХАНИЗМИ НА РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА БАНКОВИТЕ СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ
Автори: Ангелов, Румен
Ключови Думи: сливания
поглъщания
банков сектор
концентрация и централизация на банковия капитал
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://bjournal-bfu.bg/uploads/pcategory/2019_1_bg.pdf
Серия/Отчет но.: 2019 Брой 1 BG;с. 39-58
Описание: През последните десетилетия процесите на концентрация и централизация на капитала в банковия сектор рязко се засилиха и станаха значим феномен в обществено-стопанския живот на развитите в икономическо отношение страни. Сливанията и придобиванията като основна форма на проявление на този процес, от една страна са отражение на засилената конкуренция на пазара на банкови продукти и услуги за контрол, а от друга - важен фактор за формирането на новата структура на банковия сектор. В настоящата студия е направен преглед на основните механизми на регулиране и контрол на банковите сливания и поглъщания, както в исторически план, така и като практики в отделни страни и ЕС като цяло.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1337
ISSN: 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online)
Appears in Collections:2019 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Румен Ангелов.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback