DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2019 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1339

Заглавие: УПРАВЛЕНИЕТО НА НЕФИНАНСОВИЯ РИСК - ФУНДАМЕНТ НА СОЦИАЛНИТЕ СТАНДАРТИ
Автори: Бакърджиева, Радостина
Ключови Думи: корпоративна социална отговорност
управление на социалния риск
OHSAS 18001:2007
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://bjournal-bfu.bg/uploads/pcategory/2019_1_bg.pdf
Серия/Отчет но.: 2019 Брой 1 BG;с. 91-97
Описание: Основната цел на публикацията е да разкрие значението на управлението на нефинансовия риск в контекста на корпоративната социална отговорност като фундамент на социалните стандарти. Систематизирана е актуална академична литература, посветена на корпоративната социална отговорност като мениджмънт на нефинансовия риск. Изследвани са изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007 с акцент върху здравето и безопасността при работа, като един от ключовите по значимост социални стандарти, насочени към интересите на персонала като основна вътрешна заинтересована страна. Представени са резултати от национално значимо емпирично изследване. Подготвени са препоръки към корпоративните ръководства по повод ефективното прилагане на изискванията на стандарта и съблюдаването на неговите норми.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1339
ISSN: 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online)
Appears in Collections:2019 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Радостина Бакърджиева.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback