DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2019 Брой 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1348

Заглавие: ИНДЕКС НА БРУТНОТО НАЦИОНАЛНО ЩАСТИЕ - МЕТОДИКА И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Автори: Луизов, Атанас
Съботинова, Диана
Ключови Думи: Брутно национално щастие
индекс
многомерни измерители
щастие
удовлетвореност от живота
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://bjournal-bfu.bg/uploads/pcategory/2019_2_bg.pdf
Серия/Отчет но.: 2019 Брой 2 BG;с. 267-275
Описание: Измерването на щастието е обект на интерес на изследователи от различни области като психология, социология и икономика. Съществуват различни подходи за операционализиране и измерване на щастието - прилагат се както отделни, така и многомерни измерители. Един от подходите за измерване е чрез Индекс на брутно национално щастие, чиято методика е разработена от Centre of Bhutan Studies. Този индекс е многомерен показател, свързан с редица скринингови инструменти на програми и политики, позволяващи практическото му приложение. В настоящата публикация се представят резултати от емпирично изследване, проведено в България и използващо адаптация на методиката на Centre of Bhutan Studies. Индексът се състои от девет области с общо 23 индикатора. Резултатите от анализа показват сравнително малък дял на респонденти, които могат да се определят като „щастливи“. Калкулирането на Индекса се основава на метода на Alkire-Foster за измерване на многомерни концепции като бедността, благосъстоянието и неравенството. Проведеното изследване очертава няколко области за бъдещи изследвания за подобряване на методиката за измерване на Индекса на брутно национално щастие.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1348
ISSN: 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online)
Appears in Collections:2019 Брой 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2019_2_69_83_bg.pdf2,87 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback