DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2019 Брой 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1349

Заглавие: ЕЛИНОР ОСТРОМ: ПОЛИЦЕНТРИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ - АЛТЕРНАТИВА НА ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРА
Автори: Съботинова, Диана
Ключови Думи: полицентрично управление
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://bjournal-bfu.bg/uploads/pcategory/2019_2_bg.pdf
Серия/Отчет но.: 2019 Брой 2 BG;с. 84-95
Описание: Изследванията за управлението на ресурсите за общо ползване и публичните блага водят до разработването на нова теория, която да обясни явления, които не се вписват в дихотомията на държавата и пазара. Хората притежават по-сложна мотивационна структура и повече способности за разрешаване на социалните дилеми от тези, които разглежда теорията за рационалния избор на индивида. Създаването на институции, които принуждават (или побутват) заинтересованите единствено от себе си индивиди да постигат по-добри резултати, е основната цел на правителствата. Според Елинор Остром главната цел на публичната политика трябва да бъде да улесни изграждането на институции, които изваждат най-доброто у хората. Въпросът е как разнообразните полицентрични институции подпомагат или пречат на иновативността, ученето, адаптирането, доверието, равнището на сътрудничество и постигането на по-ефективни, справедливи и устойчиви резултати на различни равнища.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1349
ISSN: 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online)
Appears in Collections:2019 Брой 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2019_2_84_95_bg.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback