DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2019 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1356

Заглавие: БЪЛГАРСКОТО РЕШЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА
Автори: Славова, Мария
Ключови Думи: миграция
икономически мигранти
външни граници
право на Европейския съюз
редовен документ
правни инструменти
човешки права
преюдициално запитване
migration
external borders
EU law
economic migrants
valid document
ransition
culture
tolerance
difference
egal instruments
human rights
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/Uridiceski%20sbornik-2019.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXVI;34-46
Резюме: Българското решение на съвременните миграционни проблеми отразява специфичните условия на българския преход и гео-стратегическото положение на страната. Дигиталното мислене на XXI век избира благосъстоянието пред вярва нията и ценностите на демократичния свят. Глобализацията, дигиталната кому никация, свръхнаселеността и липсата на ресурси създават свят, в които кон фликтите естествено съжителстват. Българското решение на съвременните миграционни проблеми означава хуманитарен подход, гъвкавост и толарантност към другите, но след изчерпване на възможностите за задържане и връщане на българите обратно в страната си. А европейската миграционна политика остава сериозен проблем и по отношение на финансовите способи, и по отношение на сигурността на страните членки и съюза като цяло.
Описание: Българското решение на съвременните миграционни проблеми отразява специфичните условия на българския преход и гео-стратегическото положение на страната. Дигиталното мислене на XXI век избира благосъстоянието пред вярва нията и ценностите на демократичния свят. Глобализацията, дигиталната кому никация, свръхнаселеността и липсата на ресурси създават свят, в които кон фликтите естествено съжителстват. Българското решение на съвременните миграционни проблеми означава хуманитарен подход, гъвкавост и толарантност към другите, но след изчерпване на възможностите за задържане и връщане на българите обратно в страната си. А европейската миграционна политика остава сериозен проблем и по отношение на финансовите способи, и по отношение на сигурността на страните членки и съюза като цяло.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1356
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2019

Files in This Item:

File Description SizeFormat
34_46jur_sbornik-2019.pdf360,74 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback