DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2019 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1379

Заглавие: МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТА НА ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Други Заглавия: MIGRATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF HEALTH SECURITY AND NATIONAL SECURITY
Автори: Коев, Красимир
Ключови Думи: здравна сигурност
национална сигурност
мигранти
заразни болести
паразитни болести
health security
national security
migrants
infectious diseases
parasitic diseases
Issue Date: 2019
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Цитиране: https://www.bfu.bg/uploads/pages/Uridiceski%20sbornik-2019.pdf
Серия/Отчет но.: ТОМ XXVI;с. 194-199
Резюме: Current issues of health security and national security regarding the residence of migrants on the territory of R.B. are discussed. Issues have been raised concerning the prevention, prevention and prevention of the possibility of transmission of infectious and parasitic diseases. Attention is drawn to the existing threat, danger and risk of deliberately infecting and infecting certain groups of the population of the R.B., divided into ethno cultural and ethno-religious principles
Описание: Разглеждат се актуални проблеми на здравната сигурност и националната сигурност във връзка с пребиваването на мигранти на територията на Р.Б. Поставени са въпроси свързани с превенцията, профилактиката и предотвратяване възможността от пренасяне на заразни и паразитни болести. Обърнато е внимание на съществуващата заплаха, опасност и риск от умишлено внасяне и заразяване на отделни групи от населението на Р. Б. обособени на етнокултурен и етнорелигиозен принцип.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1379
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2019

Files in This Item:

File Description SizeFormat
194_199jur_sbornik-2019.pdf298,13 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback