DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
6. Юридически сборник >
2021 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1479

Заглавие: СЪДЕБНИТЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ – НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ ПРОБЛЕМИ
Други Заглавия: JUDICIAL ENGINEERING TECHNICAL EXPERTISE – CURRENT AND FUTURE PROBLEMS
Автори: Сейменлийски, Камен
Ключови Думи: Engineering and technical experts
European Union
Continuing education
Good European practices
Bulgarian legislation
Issue Date: 2021
Издател: Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: ТОМ XXVIII;с. 181-188
Резюме: The modern development of science, technology and public life poses new challenges to the work of forensic engineering and technical experts in Bulgaria. The harmonization of the Bulgarian legislation with the European one, after the accession of Bulgaria to the European Union, requires the adoption of the good European practices in the activity of the Bulgarian forensic engineering and technical experts. In carrying out this activity, a number of problems arise. This article is dedicated to some suggestions for their solution.
Описание: Съвременното развитие на науката, техниката и обществения живот поставя нови предизвикателства пред дейността на съдебно инженерно-техническите експерти в България. Хармонизирането на българското законодателство с европейското, след присъединяването на България към Европейския съюз налага и възприемането на добрите европейски практики в дейността на българските съдебно инженерно-техни чески експерти. При осъществяването на тази дейност възникват редица проблеми. На някои предложения за тяхното решаване е посветена и настоящата статия.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1479
ISSN: 1311-3771
Appears in Collections:2021

Files in This Item:

File Description SizeFormat
181_188Jur_sbornik_2021.pdf294,67 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback