DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2022. Черно море - Врата и много мостове >
Направление 4 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1524

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛЯ В НАЧАЛНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ И УЧЕНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Други Заглавия: CHALLENGES FOR THE TEACHER IN THE INITIAL EDUCATIONAL STAGE IN A PANDEMIC AND DISTANCE LEARNING IN AN ELECTRONIC ENVIRONMENT
Автори: Алексиева, Мария
Ключови Думи: пандемия
учене в електронна среда
учител
начален образователен етап
учебен процес
смесено обучение
учене и преподаване
pandemic
e-learning
teacher
primary education
learning process
blended learning
learning and teaching
Issue Date: 7-Feb-2023
Серия/Отчет но.: Издание 2022;с. 380-389
Резюме: Пандемията от COVID-19 и въведените извънредни мерки за ограничаване на разпространението на вируса в България принудиха образователните институции (и не само тях) да прекъснат всички присъствени форми на обучение. Това постави ръководителите на училищата в критична ситуация, защото образователният процес трябваше да се реорганизира и да започне да се провежда от разстояние в електронна среда или в други неприсъствени форми на обучение. В самото начало на пандемията образователните институции и учителите имаха в голяма степен свободата самостоятелно да вземат решение относно моделите, формите, методите и инструментите за начина на преподаване и учене, според спецификата на населеното място, училищната функционалност и култура и нуждите на учениците. Как учителите се справиха с това предизвикателство? Имаха ли готовност да прекрачат границата от преподаване „лице в лице“ към преподаване в електронна среда? С какви нагласи преминаха през целия този процес на трансформация? Как родителите откликнаха и какво е участието им в обучението на децата им?
Описание: The COVID-19 pandemic and related emergency measures to limit the spread of the virus in Bulgaria led to the termination of all forms of education in schools from March 13, 2020. The learning process was reorganized and conducted remotely in an electronic environment and other absentes forms of training. Significant degree of freedom was given to schools and teachers to determine the models, forms, methods and tools for organizing teaching and learning processes according to the specific school context and the needs of students. How did teachers cope with this challenge? Were they willing to cross the line from faceto-face teaching to e-learning? With what attitudes did you go through this whole process of transformation?
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1524
ISBN: 978-619-253-017-4
Appears in Collections:Направление 4

Files in This Item:

File Description SizeFormat
380_389sbornik-conf2022-cherno-more.pdf726,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback