DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2022 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1567

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ И ЕФЕКТИ ОТ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА
Други Заглавия: CHALLENGES, RISKS AND EFFECTS OF EURO ADOPTION IN BULGARIA
Автори: Панайотова, Елена
Ключови Думи: парична политика
еврозона
ЕЦБ
трансмисионни канали
monetary policy
eurozone
ECB
transmission channels
Issue Date: 20-Feb-2023
Серия/Отчет но.: 2022 Брой 1 BG;с. 90-98
Резюме: В настоящото изследване е направен анализ на разходите, ползите и ефектите за България от присъединяването към еврозоната. Разгледани са рискове, пред които може да бъде изправена страната, както и какъв е опитът за тяхното преодоляване от страни, които вече са приели еврото. Специално внимание е обърнато на трансмисионните канали, по които се пренася паричната политика на ЕЦБ върху България като такова влияние е очаквано, поради специфичния паричен режим, а именно действащ паричен съвет и търговията на страната. По отношение на ползите от влизането в еврозоната като най-значими са посочени: достъп до инструментите на парична политика на ЕЦБ; повишаване на кредитния рейтинг на страната и намаляване на рисковата премия, а от тук увеличаване на чуждестранните инвестиции; спестяване на транзакционни разходи. Стига се до извода, че ползите от приемането на еврото в България ще надвишават разходите и рисковете, пред които ще се изправи страната.
Описание: The study aims to analyze the costs, benefits and effects for Bulgaria of joining the euro area. On one hand there are risks for Bulgaria of adopting the euro. The study presents how other countries that have already adopted the euro overcome some of these risks. On the other hand, there are a lot of benefits of joining the euro area. The most substantial are: access to the ECB's monetary policy instruments, improving the country's credit rating, reducing the risk premium, and hence increasing foreign investment, saving transaction costs. The research analyses the transmission channels through which the ECB's monetary policy is passed on Bulgaria. This is expected due to the current currency board and the country's trade. As a result of the analyses, we could conclude that the benefits of adopting the euro in Bulgaria outweigh the costs and risks.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1567
ISSN: 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online)
Appears in Collections:2022 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
91_99-1_2022_bg.pdf181,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback