DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2022 Брой 1 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1568

Заглавие: ПАРИЧНИТЕ СЪВЕТИ В БЪЛГАРИЯ, ЕСТОНИЯ И ЛИТВА – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИТЕ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
Други Заглавия: CURRENCY BOARD IN BULGARIA, ESTONIA AND LITHUANIA - ESSENCE, DEVELOPMENT, COMPARATIVE ANALYSIS
Автори: Панайотова, Елена
Ключови Думи: паричен съвет
еврозона
България
Естония
Литва
currency boards
euro area
Bulgaria
Estonia
Lithuania
Issue Date: 20-Feb-2023
Серия/Отчет но.: 2022 Брой 1 BG;с. 99-113
Резюме: В настоящото изследване е направен анализ на паричния съвет на България. Разгледани са причините, които водят до въвеждането му, приликите и разликите с ортодоксалния паричен съвет, както и резултатите, които са постигнати от неговото функциониране. Представени са редица показатели по отношение на неговата ефективност. Въпреки стабилността и доверието, които внася, той трябва да бъде разглеждан като временен и преходен паричен режим на страната по пътя на успешното й присъединяване към еврозоната. Направен е сравнителен анализ на паричните съвети на България, Естония и Литва. Такова сравнение е от първостепенно значение за България тъй като Естония и Литва успешно се присъединяват към еврозоната именно след действащи парични съвети. Това обособява и перспективите на България за членство в еврозоната след функциониращ паричен съвет.
Описание: The study analyses Bulgarian currency board and emphasis on the reasons why it has been introduced, the differences with the orthodox currency board, as well as the results that have been achieved. A number of indicators present the currency board effectiveness. Despite the fact that it brought stability and confidence this monetary regime should be seen as temporary and transitional which has been leading Bulgaria to a successful eurozone entry. The Bulgarian currency board is compared to Estonian and Lithuanian currency boards. This analysis is really important for Bulgaria, as Estonia and Lithuania have successfully joined the euro area after currency board regimes. This is an example and encouragement for Bulgaria to adopt the euro after a functioning currency board.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1568
ISSN: 1312-6016 (Print)
2367-9247 (Online)
Appears in Collections:2022 Брой 1 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
100_1141_2022_bg.pdf353,19 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback