DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2010. Предизвикателства пред Висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Том 2 >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/159

Заглавие: Образователни практики по бакалавърски и магистърски програми при обучение на студенти от специалност „Финанси” (сравнителен анализ между дисциплините „Финансови пазари” и „Финансов инженеринг”)
Други Заглавия: Educational practices in bachelor’s and master’s degrees of students in Finance (comparative analysis between the subjects Financial Markets and Financial Engineering)
Автори: Dimov, Sava
Ключови Думи: financial markets
financial Engineering
educational practices
financial instruments
strategies
comparative analysis
Дата на Публикуване: 2010
Издател: Burgas Free University, 62, San Stefano Str., 8001 Burgas, Bulgaria
Цитиране: International research conference, “Challenges to Higher Education and Research in the Global Economic Crisis”, Burgas, 25 - 26 June 2010
Серия/Отчет но.: BFU_MK_2010_TOM_II;str-102
Резюме: The article makes a comparative analysis between the subjects Financial Markets and Financial Engineering. The status of the two subjects is pointed – they are taught as educational practices at Burgas Free University. The relation between the different types of markets, the traded financial instruments and the strategies used are examined, as well as the problems in teaching and holding the exams. A particular example is given that shows the logical connection and continuity of both subjects.
Описание: International research conference 2010
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/159
ISBN: 978-954-9370-71-3
Показва се в Колекции:2010. Предизвикателства пред Висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Том 2

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_MK_2010_T_II_Dimov_S.pdf238,7 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка