DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
4. Списание 'Компютърни науки и комуникации' >
2021 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1592

Заглавие: СЪВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ДОСТЪПНОСТ НА РАДАРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕЛ НА РАДАР
Други Заглавия: MODERN APPLICATION, DEVELOPMENT AND ACCESSIBILITY OF RADAR TECHNOLOGIES, RADAR MODEL IMPLEMENTATION
Автори: Минчев, Димитър
Атанасов, Преслав
Ключови Думи: radar model implementation
реализиране на модел на радар.
Issue Date: 28-Feb-2023
Серия/Отчет но.: Том 10, 2021 Брой 1;с. 60-70
Резюме: Since the beginning of its creation in 1935, radar systems began to gain great popularity. Due to the mass interest, numerous publications and films about the radars appeared. They immediately found their application, and by 1939 England had built a chain of radar stations all along its southern and eastern coasts to guard against potential enemies by air and water. The peak of interest in radar technology came at the time of World War II. Aircraft and ships equipped with radar systems gain a huge advantage over enemy aircraft and vessels. By 1940, Germany also began to use radars effectively. Japan, on the other hand, never reached their full use, which contributed to the heavy defeats the country suffered during the war. Thanks to its good radar system, the United States of America was able to predict the attack on Pearl Harbor one hour before it happened. That's how important radar technology and its rapid development played in those turbulent and uncertain times. Today, it's no different. The times we live in are just as restless and unpredictable. It is extremely important that the development of this type of technology continues. Evolution in this area will bring peace and a sense of security to people, as this will ensure that in the event of an attack by enemy forces, they will be far more prepared and this could save millions of innocent lives. The purpose of this publication is to develop a mini radar model based on an HC-SR04 ultrasonic sensor and an Arduino compatible microcontroller.
Описание: Още от началото на създаването си през 1935 година, радарните системи започват да добиват голяма популярност. Поради масовия интерес се появяват многобройни публикации и филми за радарите. Те веднага намират своето приложение и до 1939 година Англия вече е изградила верига от радарни станции по цялото си южно и източно крайбрежие, за да се предпазва от потенциални врагове по въздух и вода. Пикът на интерес към радарните технологии идва по времето на Втората световна война. Оборудваните с радарни системи самолети и кораби, получават огромно предимство над вражеските летателни и плавателни съдове. До 1940 година и Германия започва да използва ефективно радари. Япония, от друга страна, така и не достига до тяхната пълноценна употреба, което допринася до тежките поражения, които страната понася по време на войната. Благодарение на добрата си радарна система, Съединените американски щати успяват да предвидят атаката над Пърл Харбър, един час преди тя да се случи. Ето толкова важна роля са играели радарните технологии и тяхното бързо развитие в онези буйни и несигурни времена. Днес, това далеч не е по-различно. Времената които живеем са също толкова неспокойни и непредвидими. От изключителна важност е развитието на този тип технологии да продължи. Еволюцията в тази сфера ще донесе спокойствие и чувство за сигурност у хората, тъй като това ще гарантира, че при евентуална атака от вражески сили, те ще бъдат далеч по-подготвени и това може да спаси милиони невинни животи. Целта на настоящата публикация е да се разработи модел на мини радар на базата на ултразвуков сензор HC-SR04 и Arduino съвместим микроконтролер.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1592
ISSN: 1314-7846
Appears in Collections:2021 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
60-70.pdf753,04 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback