DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
7. Други публикации >
ЦИТН Учебници и помагала / Textbooks and Handbooks >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1609

Заглавие: Ръководство по програмиране на базата на езика C++
Автори: Минчев, Димитър
Ключови Думи: C++
programming
Issue Date: 14-Mar-2023
Серия/Отчет но.: 2009;
Резюме: Настоящото ръководство е предназначено за семинарни упражнения по програмиране в Бургаския свободен университет, както и за всички, които имат интереси в областта на програмирането.
Описание: Настоящото ръководство е предназначено за семинарни упражнения по програмиране в Бургаския свободен университет, както и за всички, които имат интереси в областта на програмирането. Обяснява се работата с програмната среда DEV-C++ за WINDOWS, обработка на грешки, типове данни, коментари, вход и изход, променливи и константи, оператори, процедури и функции. Формират се умения за работа със структури от данни тип масив и низ. Основна цел на курса е да се овладеят принципите на програмирането и основите на програмния език С++. Формират се умения за съставяне и реализация на алгоритми и се подготвя работата с обекти в курса по обектно ориентирано програмиране. Основните типове данни се въвеждат с цели числа, числа с плаваща точка, символи и логически стойности. Разглеждат се коментари, потокови вход и изход, променливи и константи, оператор за присвояване, типове данни. Запознаването с условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода. Следва запознаване с функции, концепция за предаване на параметри, документиране, област на действие на променливите, рекурсия. Важно място заемат стратегии за създаване на програми за решаване на практически задачи. Циклите се въвеждат и изучават във връзка със задачи за приближения и симулации, както и със съставните типове данни масив и низ.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1609
ISBN: 978-954-9925-19-7
Appears in Collections:ЦИТН Учебници и помагала / Textbooks and Handbooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Book_Cover_Page.jpg4,01 MBJPEGView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback