DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
7. Други публикации >
ЦИТН Статии / Articles >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1614

Заглавие: Съвременно състояние и перспективи за развитието на плазмените дисплеи
Други Заглавия: Current state and perspectives of development of plasma displays
Автори: Георгиев, Антон
Георгиева, Нели
Тошков, Ангел
Ключови Думи: plasma
display
panel liquid
crystal
displays
Thin-Film
transistor
плазмени
тънкослойни
транзистори
дисплеи течнокристални
Issue Date: 14-Mar-2023
Серия/Отчет но.: Юни 2007;
Резюме: This paper evaluates the problems of the liquid crystal plasma displays with thin-film transistors. This displays are making for eliminate the lots of demerits of Liquid Crystal Display Thin Film Transistor (LCD TFT). It analyzes design of plasma displays. The advantages and disadvantages of the modern thin-film transistors are showed. The areas of application and the perspectives of development are analyzed. Soon was developing the single-sheet, 40-inch active matrix (AM) OLED (organic light-emitting diode) for emissive flat panel TV applications. The high-definition-compatible OLED prototype has a wide screen pixel format of 1280x800 (WXGA) driven by an amorphous silicon (a-Si) AM backplane to permit faster video response times with low power consumption. This article shows the merits and demerits of the OLED.
Описание: За изключително перспективни днес се считат течно- кристалните дисплеи с тънкослойни транзистори (Liquid Crystal Display Thin Film Transistor- LCD TFT). Особено обещаващи са параметрите, достигнати при плазмените варианти на този вид дисплеи. Поради невъзможността за изграждане шини за данни с ниско съпротивление и свързаното с това голямо импулсно закъснение по линиите за данни към отдалечените от драйвера тънкослойни транзистори при голям диагонал на класическия тип LCD TFT, пикселните капаци- тети се разреждат бавно. За да бъде решен проблемът се разработват плазмените дисплеи (plasma display panel (PDP)), като се прилага и усъвършенства стандартния осем стъпков flow процес. Статията е посветена на проблеми, свързани с течно кристалните плаз- мени дисплеи, реализирани с TFT. Анализирани са конструктивните особености, характерни за изработването на тези дисплеи. Разкрити са предимствата и недостатъците на съвременните TFT. Направен е обзор на съвременните плазмени панели и са посочени достиженията в тази област на водещите световни фирми. Посочени са областите за тяхното приложение и перспективите за развитие. Обърнато е внимание и на считаните за изключително перспективни OLED дисплеи (organic light-emitting diode - органично светлинно излъчващ диод).
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1614
ISSN: 1311-2708
Appears in Collections:ЦИТН Статии / Articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
07-Съвременно състояние и прсективи за развитието на плазмените дисплеи.pdf772,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback