DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
7. Други публикации >
ЦИТН Статии / Articles >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1619

Заглавие: ISP programmer
Други Заглавия: Програматор за ISP
Автори: Тошков, Ангел
Иванов, Марко
Иванов, Янчо
Ключови Думи: SPLD
Atmel
XC95XX.
Xilinx
XC95XX
FPGA
AT89C2051/4051
ISP
Програматор
Programmer
Issue Date: 14-Mar-2023
Серия/Отчет но.: БСУ, Годишник на БСУ за 2008 г., Том XIX, Бургас;
Резюме: В статията е представена работата по разработката на програматор за ISP (insystem programming) CPLD и FPGA програмируеми логически схеми, който дава възможност за програмиране на чипове на фирмата Xilinx интегриран с програматор за flash микро контролери на фирмата Atmel от сериите АТ89С2051\4051 и АТ89S52 ISP, който е изключително актуален и полезен при проектирането и разработката на крайни устройства. За целта в ЦИТН на БСУ баха проектирани, разработени и тествани четири броя лабораторни образци от тип Соо1 Runner – II. Всеки един от тези модули осъществява връзката между теорията за програмирането на логически схеми и реализацията на предварително проектираните устройства. Областите на приложение са практически неограничени, дори и в такива области в които до скоро схемните реализации бяха изцяло аналогови. През последните 20 години има истински "бум" в употребата на програмируемите логически матрици за синтез от прости логически схеми до сложни автомати. Те са в основата на всички съвременни програмируеми контролери, практически схеми със средна и голяма степен на концентрация на активни елементи. Основните им предимства са следните:  по-малката консумация и по-голямо бързодействие спрямо дискретното изпълнение на същата схема;  заемат в пъти no-малко място на .печатната платка. липсва състезание на сигналите;  по-надеждна защита на "ноу-хау" при изпълнение на съответната схема. възможност за многократен запис и презапис на съответната схема, до нейното окончателно изчистване от грешки;  гарантирана практическа функционалност;  в много от случаите те са единствено възможния начин за реализация на конкретната схемата. Подобна развойна система се използва в два или три университета в България, като специфичното в настоящата разработка е, че тя може да програмира освен SPLD. FPGA на Xilinx, матрици на ALTERА - дpyгa водеща фирма в областта на производството на програмируеми логически матрици/ и някои серии на програмируемите контролери от фамилията Atmel. Изработените четири броя програматори. Те дават възможност за реализация на пълен комплект работни места за лабораторни упражнения на една лабораторна подгрупа в БСУ.
Описание: Over the past 20 years they have really "bump" in the use of programmable logic arrays for synthesis of simple logic circuits to complex machines. They are the basis of all modern PLCs, practical circuits with moderate to high degree of concentration of active ingredients.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1619
ISSN: 1311-221-X
Appears in Collections:ЦИТН Статии / Articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
06-Програматор за ISP.pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback