DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
7. Други публикации >
ЦИТН Доклади / Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1630

Заглавие: Примери за моделиране на коефициента на пречупване на ядрото и обвивката при оптичните влакна
Други Заглавия: Examples of modelling refractive index of the core and cladding in optical fibre
Автори: Тошков, Ангел
Ключови Думи: Optical fibers
macro bending losses
G.657 загуби от макроогъвания
стандарт G.657
Issue Date: 21-Mar-2023
Серия/Отчет но.: Трети международен научен конгрес „50 ГОДИНИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА“ 2012, TU-Varna;
Резюме: The cores of modern optical fibers are constructed of multiple layers having differing refractive index. By consistently building each layer separately can be modeled random profile of refractive index, which best meets, the stated requirements to the fiber. For the calculation of refractive index ni of each layer of the fiber can be used so-called formula Selmayer valid for binary silicon glass. The practical calculations can be a particular problem. he article provides some examples of calculation of the refractive index of single-layer optical fiber built on silica doped with germanium dioxide diboron trioxide, phosphorous pentoxide and fluorine
Описание: Ядрата на съвременните оптични влакна се изграждат от множество слоеве, които имат различаващ се коефициент на пречупване. Посредством последователното изграждане на всеки един слой поотделно се моделира произволен профил на коефициента на пречупване, който да отговаря най-добре на поставените към влакното изисквания. За пресмятане на коефициента на пречупване ni на всеки отделен слой от влакното може да бъде използвана така наречената формула на Селмайер валидна за двукомпонентни силициеви стъкла. Практическото пресмятане може да представлява определен проблем. Поради тази причина в статията са дадени някои примери пресмятане на коефициента на пречупване на единичен слой за оптични влакна, изградени на основата на силициев двуокис, легирани с германиев двуокис, двуборен триокис, двуфосфорен петоокис и флуор.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1630
ISBN: 978-954-20-0552-0
Appears in Collections:ЦИТН Доклади / Papers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА ПОДХОДЯЩИ ЗА СТАНДАРТА G657 (1).pdf731,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback