DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
4. Списание 'Компютърни науки и комуникации' >
2019 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1644

Заглавие: СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ ОТ ЕНЕРГИЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС
Други Заглавия: SYSTEM FOR THE VISUALIZATION OF DATA FROM ENERGY TRAINING COMPLEX
Автори: Лецковска, Силвия
Сейменлийски, Камен
Заеров, Елдар
Симионов, Радослав
Ключови Думи: обучение
възобновяема енергия
учебна среда
енергийна ефективност
Education
renewable energy
learning environment
energy efficiency
Issue Date: 28-Mar-2023
Серия/Отчет но.: 2019 Брой 1;
Резюме: Тази статия представя опита на Бургаския свободен университет в изграждането на интелигентна учебна среда в областта на възобновяемата енергия, която да се интегрира в системата за електронно обучение. Учебната среда включва използването на интелигентни устройства за наблюдение и управление на две фотоволтаични централи, използващи сложна метеорологична станция.
Описание: This article presents the experience of Bourgas Free University in building an intelligent learning environment in renewable energy to integrate into the e-learning system. The learning environment involves the use of smart devices for monitoring and controlling two photovoltaic plants using a complex weather station.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1644
ISSN: 1314-7846
Appears in Collections:2019 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
document (3).pdf738,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback