DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2011 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/270

Заглавие: Етика и медийна регулация
Други Заглавия: Ethics and media regulation
Автори: Maneva, Maria
Ключови Думи: professional roles
Code of Ethics of Bulgarian Media
Law on Radio and Television
Commission for Communications Regulation
Electronic Communications Act
професионални роли
Етичен кодекс на българските медии
Закон за електронните съобщения
Комисия за регулиране на съобщенията
Закон за радиото и телевизията
Issue Date: 2011
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2011 брой 1;стр-34
Резюме: The article draws attention to the professional roles of the journalist. Dennis Mcwell examine each of them in four aspects, known as alternative role orientations . Code of Ethics of Bulgarian Media is an expression of professional standards in journalism. Media regulation is explained in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Constitution of the Republic of Bulgaria. Attention is paid to the principles on which flow regulation and monitoring of electronic communications made by the Commission for Communications Regulation (CRC). Reference is important clauses of the Electronic Communications Act ( ECA ), the Law on Radio and Television ( RTA) and resolution 1003 (1993) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. В статията се обръща внимание на професионалните роли на журналиста. Денис Маккуейл разглежда всяка от тях в четири аспекта, наречени алтернативни ролеви ориентации. Етичният кодекс на българските медии е изразител на професионалните стандарти в журналистиката. Разяснено е медийното регулиране в Евро- пейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в Конституцията на Република България. Отделено е внимание на принципите, по които протича регулирането и контролът на електрон- ните съобщения, извършвано от Комисията за регулиране на съобще- нията (КРС). Споменават се важни клаузи от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и резолюция 1003 (1993) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2011 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/270
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2011 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2011_01_Maneva.pdf390,67 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback