DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2011 брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/272

Заглавие: Концептуални основи в комуникацията на строителната компания в условия на световна финансова и икономическа криза
Други Заглавия: Conceptual bases of a construction company communication in global financila and economic crisis conditions
Автори: Filipov, Milen
Ключови Думи: construction sector
corporate image
corporate social responsibility
CSR
строителство
строителен отрасъл
корпоративен имидж
корпоративна социална отговорност
Issue Date: 2011
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2011 брой 1;стр-15
Резюме: The paper analyses the situation in the construction sector in Bulgaria. It develops a theoretical basis of a construction company’s (investor) communication policy basics in a situation of global financial. For this purpose the paper researches the theoretical aspects of corporate image and corporate social responsibility which a construction company (investor) can employ to keep its market position and even get ahead of competitors. В статията се изследва състоянието на строителния отрасъл на България. Изгражда се теоретична основа за главните акцен- ти в комуникационната политика на строителната компания (инвести- тор) в ситуация на световна финансова криза. За целта се разглеждат теоретичните аспекти на корпоративния имидж и корпоративната со- циална отговорност като концептуални комуникационни основи, чрез които строителната компания (инвеститор) да задържи пазарните си по- зиции и дори да изпревари конкуренцията.
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2011 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/272
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2011 брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2011_01_Filipov.pdf366,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback