DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2010 Брой 1 и 2 BG >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/286

Заглавие: Използване на невронни мрежи при заместване на липсващи стойности
Други Заглавия: Missing values replacement by using ann
Автори: Lazarov, Deyan
Ключови Думи: Липсващи данни
приспадане
EM алгоритъм
изкуствени невронни мрежи
Missing data
Imputation
EM algorithm
Artificial Neuron Networks
Дата на Публикуване: 2010
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки -Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2010 брой 1-2;стр.- 104
Резюме: Статията третира проблемите с липсващи стойности в анкетни полеви изследвания. Представени са някои традиционно използвани методи за анализ и въвеждане на липсващата информация, както и алтернативен подход на използване на невронни мрежи. В статията се представят някои предимства на невронните мрежи, особено при работа с категорийни данни. Paper treats problems of missing data in questioners in field researches. There was present some usually used methods for management and replacement of missing data and comparison with approach of Artificial Neuron Networks (ANN). In the paper was emphasizing some advantages of the ANN method for categorical data.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2010 г. брой 1-2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/286
ISSN: 1312-6016
Показва се в Колекции:2010 Брой 1 и 2 BG

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_BP_2010_1-2_D.Lazarov.pdf1,5 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка