DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2010 Брой 1 и 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/288

Заглавие: Осигуряване на обучение по безопасност и сигурност в туризма в рамките на европейски проект „TSST“
Други Заглавия: Providing Training on Safety and Security in Tourism Developed within an European Project “TSST”
Автори: Minchev, Dimitar
Binev, Dimitar
Ключови Думи: електронно обучение
безопасност и сигурност в туризма
партньорство в рамките на Европейския съюз
e-learning
training safety and security in tourism
partnership within the European Union
Issue Date: 2010
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки -Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2010 брой 1-2;стр.- 152
Резюме: Туризмът е една от водещите национални икономически индустрии в Европа и света, която се развива много бързо. Тя е приета като приоритет за стратегическо и икономическо развитие, и влияе върху социалния, културния и икономическия живот на всяко едно общество. Въпроса за сигурността в туризма се поставя като един от най-актуалните в света през 21 век във връзка със сигурността на държавата и отделния човек, безопастността при пътуване, безопасност на околната среда. Настоящата статия разглежда някои аспекти за осигуряване на обучението по безопасност и сигурност в туризма. Tourism is one of the leading national economic industries in Europe and worldwide, which is developing very quickly. It is adopted as a strategic priority for economic development and affects the social, cultural and economic life of each society. The issue of security in tourism is seen as one of the most actual one in the world in 21st century in relation to the security of states and of an individual, travel security, of safety of environment. This article discusses some aspects of providing safety and security in tourism.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2010 г. брой 1-2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/288
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2010 Брой 1 и 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2010_1-2_Minchev_Binev.pdf2,23 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback