DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по икономически и управленски науки / Faculty of Business Studies >
ЦИУН Доклади / Papers >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/304

Заглавие: Програмно осигуряване на изчисление на параметрите на isar геометрично-кинематичния сценарий
Автори: Lazarov, Andon
Minchev, Dimitar
Ключови Думи: радиолокационни системи
обратна синтезирана апертура
геометрично кинематичен сценарии
симулационни модели
Дата на Публикуване: 2007
Издател: Бургаски Свободен Университет
Резюме: Предложен е алгоритъм, програмно осигуряване симулационна изчислителна система за определяне на параметрите на ISAR геометрично кинематичен сценарий. Приведени са основните аналитични изрази, описващи геометрията и кинематиката на обекта. Обектното пространство е представено като 3-D регулярна решетка от изотропни излъчватели (блестящи точки) движещa се по праволинейна траектория. Приведени са аналитичните изрази за изчисляване на разстоянието до всяка блестяща точка от обектното пространство. Разработени са симулационните модели на подсистемите и системите на ISAR. Алгоритмичните програми са разработени в среда на Matlab.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/304
ISSN: 1313-2407
Показва се в Колекции:ЦИУН Доклади / Papers

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
Публикация.pdf593,09 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка