DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по икономически и управленски науки / Faculty of Business Studies >
ЦИУН Доклади / Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/304

Заглавие: Програмно осигуряване на изчисление на параметрите на isar геометрично-кинематичния сценарий
Автори: Lazarov, Andon
Minchev, Dimitar
Ключови Думи: радиолокационни системи
обратна синтезирана апертура
геометрично кинематичен сценарии
симулационни модели
Issue Date: 2007
Издател: Бургаски Свободен Университет
Резюме: Предложен е алгоритъм, програмно осигуряване симулационна изчислителна система за определяне на параметрите на ISAR геометрично кинематичен сценарий. Приведени са основните аналитични изрази, описващи геометрията и кинематиката на обекта. Обектното пространство е представено като 3-D регулярна решетка от изотропни излъчватели (блестящи точки) движещa се по праволинейна траектория. Приведени са аналитичните изрази за изчисляване на разстоянието до всяка блестяща точка от обектното пространство. Разработени са симулационните модели на подсистемите и системите на ISAR. Алгоритмичните програми са разработени в среда на Matlab.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/304
ISSN: 1313-2407
Appears in Collections:ЦИУН Доклади / Papers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Публикация.pdf593,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback