DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2011 Брой 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/308

Заглавие: Младите хора, джендър стереотипите и рекламите
Други Заглавия: Young people, gender stereotypes and advertisements
Автори: Kotzeva, Tatyana
Ключови Думи: джендър стереотипи
ТВ реклами
млади хора
сексизъм
джендър дискриминация
масмедийни възприятия
gender stereotypes
TV advertisements
young people
sexism
gender discrimination
mass media perceptions
Issue Date: 2011
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2011 брой 2;стр-42
Резюме: В статията се дискутират джендър стереотипите във въз- приемането на популярни телевизионни реклами от младите хора в България. ТВ рекламите са мощен инструмент за социализацията на мла- дите хора и те възпроизвеждат основни джендър стереотипи относно об- разите и ролите на мъжете и жените в обществото. Сексуализирането на стереотипите и дискриминацията на жените са водещ принцип в ТВ ре- кламите на комерсиални продукти, където жените са показани разголе- ни, съблазняващи и представящи хигиенни продукти, коли, домакинско оборудване, алкохол и др. На основата на данни от проучване сред 533 студенти от 8 български университета са представени резултатите, които показват, че половината от младите хора са чувствителни и критични спрямо унизителните образи на жените в ТВ рекламите, като също така една четвърт от анкетираните заявяват, че харесват подобни реклами. This paper aims to delineate gender stereotypes in perceptions of popular TV ads among young people in Bulgaria. TV ads present very important instrument for young people’s socialization and they reproduce main gender stereotypes concerning men’s and women’s images and roles in society. Sexual stereotyping and women’s discrimination is an organizing principle in many TV ads of commercial products where women are shown as naked, seducing men and representing cleaning products, cars, home appliances, alcohol, etc. Based on the data of the survey conducted among 533 students from 8 Bulgarian universities, the results show that half of the young people are sensitive and critical towards demeaning images of women in TV ads whilst one forth of them report that they like these TV ads
Описание: Списание 'Съвременна хуманитаристика' 2011 брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/308
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2011 Брой 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2011_02_Kotzeva.pdf499,01 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback