DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
5. Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2012 Брой 1 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/316

Заглавие: За някои нарушения на правоговорната норма в публичното говорене
Други Заглавия: About some breaches of the pronunciation norm in public speaking
Автори: Hristozova, Galya
Ключови Думи: съгласуване на форми в изрази за учтивост
бройна форма на съществителните имена
ятов преглас
ударение
глаголни окончания
местоимения
coordination of forms in expressions of politeness
numeral plural form of nouns
variable [ja]
stress
verb endings
pronouns
Issue Date: 2012
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62
Серия/Отчет но.: 2012 брой 1;стр-68
Резюме: Правоговорната норма е важен компонент на лингвистич- ната и комуникативната компетентност на всеки човек. Нарушенията на тази норма в публичното говорене имат негативно влияние върху рече- вото развитие на слушащите ги. В центъра на вниманието са често до- пускани грешки на политици, журналисти, анализатори. В статията се разглеждат най-типичните нарушения: неправилната употреба на глагол- ни окончания, неспазването на правилото за съгласуване на формите за учтивост, бройната форма на съществителните имена от мъжки род, ятов преглас (променливо я), неспазване на мястото на ударението. The pronunciation norm is an important component of the linguistic and communicative competence of each person. The breaches of this norm in public speaking have a negative impact on the speech development of the listeners. The author’s focus is on common mistakes of politicians, journalists and analysts. The present article discusses the most typical breaches: improper use of verb endings, failure to coordinate the forms of civility, numeral plural form of masculine nouns, variable [ja], placing stress on the wrong syllable.
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2012 брой 1
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/316
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2012 Брой 1

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2012_01_Hristozova.pdf362,63 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback