DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Учебници и помагала / Textbooks and Handbooks >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/317

Заглавие: Ръководство по програмиране на базата на езика C++
Автори: Minchev, Dimitar
Ключови Думи: C++
programming
Дата на Публикуване: 2009
Издател: Божич
Резюме: Настоящото ръководство е предназначено за семинарни упражнения по програмиране в Бургаския свободен университет, както и за всички, които имат интереси в областта на програмирането.
Описание: Настоящото ръководство е предназначено за семинарни упражнения по програмиране в Бургаския свободен университет, както и за всички, които имат интереси в областта на програмирането. Обяснява се работата с програмната среда DEV-C++ за WINDOWS, обработка на грешки, типове данни, коментари, вход и изход, променливи и константи, оператори, процедури и функции. Формират се умения за работа със структури от данни тип масив и низ. Основна цел на курса е да се овладеят принципите на програмирането и основите на програмния език С++. Формират се умения за съставяне и реализация на алгоритми и се подготвя работата с обекти в курса по обектно ориентирано програмиране. Основните типове данни се въвеждат с цели числа, числа с плаваща точка, символи и логически стойности. Разглеждат се коментари, потокови вход и изход, променливи и константи, оператор за присвояване, типове данни. Запознаването с условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода. Следва запознаване с функции, концепция за предаване на параметри, документиране, област на действие на променливите, рекурсия. Важно място заемат стратегии за създаване на програми за решаване на практически задачи. Циклите се въвеждат и изучават във връзка със задачи за приближения и симулации, както и със съставните типове данни масив и низ.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/317
ISBN: 978-954-9925-19-7
Показва се в Колекции:ЦИТН Учебници и помагала / Textbooks and Handbooks

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
Book_Cover_Page.jpg4,01 MBJPEGИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка