DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2011 Брой 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/326

Заглавие: Съвместно използване на балансираната система от показатели (BSC) и показателя икономическа добавена стойност (EVA) за оценка ефективността на предприятието.
Други Заглавия: Collaboratively using of the balanced scorecard (BSC) and the indicator -economic value added (EVA) as an estimation of the effectiveness of the enterprise
Автори: Kurteva, Galina
Ключови Думи: балансирана система от показатели (BSC)
икономическа добавена стойност (EVA)
измерване дейността на предприятието
balanced scorecard (BSC)
economic value added (EVA)
measuring the activity of the enterprise
Issue Date: 2011
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки -Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2011 брой 2;стр.-3
Резюме: В икономическата литература и практика са популярни различни техники за измерване на ефективността на дейността на предприятието, базирани както на финансови, така и на нефинансови показатели. Самостоятелното използване на всяка една от тези техники има своите предимства и недостатъци. В статията се представя предимството на синергията от обвързването на Балансираната система от показатели (BSC) и показателя икономическа добавена стойност (EVA). In the economic literature and practice are popular different techniques to measure the effectiveness of the entity, based both on financial and non-financial indicators. Independent use of each of these techniques has its advantages and disadvantages. The article presents the advantage of the synergy of linking the Balanced Scorecard (BSC) and the indicator (index) - economic value added (EVA).
Описание: Списание "Бизнес посоки" 20101г. брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/326
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2011 Брой 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2011_2_Kurteva.pdf4,72 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback