DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2011 Брой 2 BG >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/328

Заглавие: Някои аспекти при управлението на човешките ресурси в многонационалните организации
Други Заглавия: Some aspects with human resource management in the multinational organizations
Автори: Slavianska, Viara
Ключови Думи: управление на човешките ресурси
интернационализация
многонационална организация
human resource management
internationalization
multinational organization
Issue Date: 2011
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки -Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2011 брой 2;стр.-92
Резюме: Ефективното управление на човешките ресурси днес се разглежда като основно конкурентно предимство на многонационалната организация. Един от най-важните проблеми в тази област е свързан с дефиниране на оптималния баланс между степените на стандартизация и диференциация в практиките и политиките за управление на човешките ресурси, прилагани в различните филиали на компанията. В тази връзка, статията представя последователно подходите и стратегиите, използвани за управление на човешките ресурси в многонационалната организация, както и основните фактори, влияещи върху решението за стандартизация. The effective human resource management is viewed nowadays as a basic competitive advantage for the multinational organization. One of the most important problems in this field is concerned with defining the optimal balance between the degree of standardization and differentiation in the practices and policies for human resource management, applied in the different subsidiaries of the company. In this connection the material presents consecutively the approaches and strategies, used for human resource management in the multinational organization, as well as the basic factors, influencing the decision for standardization.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 20101г. брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/328
ISSN: 1312-6016
Appears in Collections:2011 Брой 2 BG

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_BP_2011_2_Slavianska.pdf5,44 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback