DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Доклади / Papers >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/330

Заглавие: SUSTAINABLE DEVELOPMNЕNT DURING CRISIS
Други Заглавия: Устойчиво разитие по време на криза
Автори: Angel, Toshkov
Ключови Думи: crisis
hygher education
menagement
monopolistic influence
Дата на Публикуване: 2009
Издател: Бургаски свободен университет, Годишник, Том XXI, 2009г.; Burgas free university, Yearbook, Volume XXI, 2009y.
Цитиране: A. Toshkov, Sustainable developmnеnt during crisis, BFU,Yearbook, Volume XXI, 2009y. p.p. 311-314, ISSN 1311-221-X
Резюме: The article dealt with issues related to the policy of allocating resources among higher education institutions in the country
Описание: Задълбочаващата се финансова, икономическа, социална и демографска криза в страната логично доведе до намаляване на броя на кандидатстващите и съответно на приетите нови студенти през текущата 2009-2010 учебна година в Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Вместо ясна стратегия за устойчиво развитие на висшето образование в страната, през последните години стана ясно, че мерките предприемани от различните институции на държавно ниво - ведомства, комисии и министерства са хаотични, спонтанни и неефективни. С поредното си решение в тази насока от 30. Април.2009 г., министерският съвет продължи утвърдената и през 2007-ма година позиция на толериране на държавните университети спрямо частните. Правителството увеличи значително броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища на България за учебната 2009/2010г. като утвърди и таксите за обучение на студенти и докторанти. В закона е фиксирано, че ако университетите не изпълнят заявените бройки за прием на кандидат-студенти - следва отнемане на субсидиите за неизпълнените бройки. В условията на финансова, икономическа, социална и демографска криза държавата се превръща от регулатор в монополист, който определя мястото, където хората трябва да получават своето висше образование. Означава ли това, обаче, че образованието трябва да остане монопол на държавата. И означава ли това, че образованието не може да се предлага ефективно от свободния конкурентен пазар. Именно в следствие на тази политика, проблемите не само че не се решават, но се задълбочават
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/330
ISSN: ISSN 1311-221-X
Показва се в Колекции:ЦИТН Доклади / Papers

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
04-Устойчиво развитие по време на криза.pdf1,9 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка