DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Доклади / Papers >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/331

Заглавие: Simulation of Basic Types of Modulators for Optical Lines
Други Заглавия: Сумилиране на основни типове модулатори за оптични линии
Автори: Angel, Toshkov
Ключови Думи: optical
modulator
оптичен
модулатор
симулация
анализ
Дата на Публикуване: 2009
Издател: Е+Е, Sofia, 2009y.
Цитиране: Angel Toshkov, Simulation of basic types of modulators for optical lines, E+E 2009y. 1-2/2009, ISSN 0861-4717, p.p. 14-19
Резюме: In this article there are offer a models for some of the most popular devices for modulating parameters of optical signal. Except mathematical model, there are presented some extra parameters too, which define the conditions of work for such a device, in the cases when the device is an element in a system for transmitting of information signal via optical fiber
Описание: Целта на настоящата статия е да се предложат варианти за разработването на математически модели на оптични модулатори. Целта на разработването на тези модели е в последствие те да бъдат използвани при симулирането на работата на всички елементи от една цяла оптична линия. За създаването на една система за симулация на разпространението на светлинната енергия за целите на телекомуникациите е необходимо да се познават в подробности всички елементи на комуникационната линия. Модулаторите са един от основните елементи в тези линии, които осигуряват превръщането на светлинната енергия в информационен поток. За целите на оптичните комуникации обикновено се манипулират светлинни лъчи, например лазерен лъч. В зависимост от това, кой параметър на светлината се управлява, модулаторите се разделят на модулатори на интензитет, модулатори на фазата, модулатори на поляризациата и др. В статията се предлагат модели на най-полпулярните устройства за модулиране на параметрите на оптичен сигнал. Освен математически модел се предлагат и допълнителни параметри, които определят режима на работата на едно такова устройство в случаите, когато то участва като елемент в система за предаване на информационен сигнал по оптично влакно. Статията представлява доразвитите на идеята за създаване на математически, програмен модел на различните типове оптични модулатори, за целите на създаване на софтуерна система за симулация на работата на такива устройства. Идеите са представени в две предишни статии: Angel Toshkov, Anton Slavchev, Neli Georgieva, Optical modulators. Review of appropriate for using in system for simulation of optical lines for telecommunications, Научна конференция "Съвременни технологии 2006', Дряново, 2006, ISBN 954-90611-9-1, стр. 75-80; и Angel Toshkov, Technical background for some of basic types modulators appropriate for using in system for simulatton of optical lin'es for telecommunicatios, Научна конференция "Съвременни технологии 2006', гр. Дряново, 2006, ISBN ISBN 954-90611-9-1, стр. 81-88 Новото в тази статия е, че е разгледан интерферентен модулатор. Представена е стимулационна схема и са представени графични резултати от работата на стимулационната постановка, реализирана като програмен код за електроабсорбционен оптичен модулатор Направени са изводи относно възможността за реализиране на един такъв софтуерен модулатор.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/331
ISSN: ISSN 0861-4717
Показва се в Колекции:ЦИТН Доклади / Papers

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
05-Simulations of basic types of modulators for optical lines.pdf3,04 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка