DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Статии / Articles >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/333

Заглавие: Съвременно състояние и перспективи за развитието на плазмените дисплеи
Други Заглавия: Current state and perspectives of development of plasma displays
Автори: Anton, Georgiev
Neli, Georgieva
Angel, Toshkov
Ключови Думи: plasma, display, panel
liquid, crystal,displays
Thin-Film, transistor
плазмени, дисплеи
течнокристални,
тънкослойни, транзистори
Дата на Публикуване: Юни-2007
Издател: Научни съобщения на СУБ клон Добрич, том 9 (2007 г.) Уеб-базирана версия ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Цитиране: A. Georgiev, N. Georgieva, A. Toshkov, Current state and perspectives of development of plasma displays, Res. Commun. Of USB branch Dobrich, vol. 9 2007, 2007, ISSN 1311-2708, p.p. 101-110
Резюме: This paper evaluates the problems of the liquid crystal plasma displays with thin-film transistors. This displays are making for eliminate the lots of demerits of Liquid Crystal Display Thin Film Transistor (LCD TFT). It analyzes design of plasma displays. The advantages and disadvantages of the modern thin-film transistors are showed. The areas of application and the perspectives of development are analyzed. Soon was developing the single-sheet, 40-inch active matrix (AM) OLED (organic light-emitting diode) for emissive flat panel TV applications. The high-definition-compatible OLED prototype has a wide screen pixel format of 1280x800 (WXGA) driven by an amorphous silicon (a-Si) AM backplane to permit faster video response times with low power consumption. This article shows the merits and demerits of the OLED.
Описание: За изключително перспективни днес се считат течно- кристалните дисплеи с тънкослойни транзистори (Liquid Crystal Display Thin Film Transistor- LCD TFT). Особено обещаващи са параметрите, достигнати при плазмените варианти на този вид дисплеи. Поради невъзможността за изграждане шини за данни с ниско съпротивление и свързаното с това голямо импулсно закъснение по линиите за данни към отдалечените от драйвера тънкослойни транзистори при голям диагонал на класическия тип LCD TFT, пикселните капаци- тети се разреждат бавно. За да бъде решен проблемът се разработват плазмените дисплеи (plasma display panel (PDP)), като се прилага и усъвършенства стандартния осем стъпков flow процес. Статията е посветена на проблеми, свързани с течно кристалните плаз- мени дисплеи, реализирани с TFT. Анализирани са конструктивните особености, характерни за изработването на тези дисплеи. Разкрити са предимствата и недостатъците на съвременните TFT. Направен е обзор на съвременните плазмени панели и са посочени достиженията в тази област на водещите световни фирми. Посочени са областите за тяхното приложение и перспективите за развитие. Обърнато е внимание и на считаните за изключително перспективни OLED дисплеи (organic light-emitting diode - органично светлинно излъчващ диод).
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/333
ISSN: ISSN 1311-2708
Показва се в Колекции:ЦИТН Статии / Articles

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
07-Съвременно състояние и прсективи за развитието на плазмените дисплеи.pdf772,06 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка