DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Доклади / Papers >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/334

Заглавие: Реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология с възможност за възстановяване на работата на мрежата при отказ на връзката
Други Заглавия: Projecting of hybrid optical network with ring topology and automatic state recovery when interruption is detected
Автори: Angel, Toshkov
Ключови Думи: Optical, fiber, hybrid, topology
network, state, recovering
оптично, влакно, хибридна, топология
мрежа, възстановяване, състояние
Дата на Публикуване: 2007
Издател: Годишник 2007 г., Том XVII, Бургас, БСУ, ISSN 1311-221-X
Цитиране: Ангел Тошков, Реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология с възможност за възстановяване на работата на мрежата при отказ на връзката , БСУ, годишник 2007 г., ISSN 1311-221-X, Том XVII, стр. 307-312
Резюме: The increasing demand for network capacity requires optical traffic-grooming technology to reduce the complexity of the network. A network with optical cross connect is one potential architecture this goal. There was shown that an alternate architecture based on a hybrid ring topology helps to reduce the network complexity.
Описание: В статията са докладвани резултатите от проучването, проектирането и реализацията на проект на високоскоростна мрежа за предаване на данни с висока скорост и подобрена сигурност за банкови институции. Избрана е хибридна оптична мрежа работеща с устройства поддържащи STA и RSTA алгоритъм. Мрежата е реализирана по кръгова физическа топология, но с логическа Ethernet поддръжка. Подходящата комбинация на топология и устройства дава много добър резултат – гигабитови скорости при много висока отказоустойчивост. Мрежата остава напълно работоспособна дори при прекъсване на кабел с който са свързани кои да са два от офисите. Интерес в статията представлява възможността за възстановяване на работата на подходящо конфигурирана хибридна оптична мрежа при разрушаване на една от връзките между два нейни сегмента. Тази възможност може да се реализира при наличие на STA (Spanning Tree Algorithm) в поне един от суичовете, участващи в оптичен кръг. По принцип, протоколът поддържащ STA е предвиден за отстраняване на колизиите при разклонени мрежи, при които достъпът от един до друг краен потребител може да бъде реализирана по повече от едно трасета. След практическата реализация на мрежата се установи, че софтуерните приложения работят, без да се забелязва прекъсване или видимо забавяне на работата в случаите, когато, кой да е от клоновете в кръговата топология бъде механично прекъснат. Доказана бе възможността за използване на STA при изграждане на хибридна оптична мрежа с ниска цена и подобрена отказоустойчивост.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/334
ISSN: ISSN 1311-221-X
Показва се в Колекции:ЦИТН Доклади / Papers

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
08-Реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология.pdf2,94 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка