DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Доклади / Papers >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/335

Заглавие: Избор на мрежово устройство поддържащо STA за реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология, с възможност за възстановяване на работата на мрежата при отказ на връзката
Други Заглавия: Device choice with STA support for realizing hybrid network in ring topology and automatic state recovery when interruption iz detected
Автори: Angel, Toshkov
Ключови Думи: optical, network, hybrid, topology, state, recovering
оптична, мрежа, хибридна, топология, възстановяване
STP, RSTP, STA
Дата на Публикуване: 2007
Издател: БСУ, Годишник 2007 г., ISSN 1311-221-X, Том XVII, Бургас
Цитиране: Ангел Тошков, Избор на мрежово устройство поддържащо STA за реализиране на хибридна оптична мрежа по кръгова топология, с възможност за въсзтановяване на работата на мрежата при отказ на връзката, БСУ, ISSN 1311-221-X, Годишник 2007 г., Том XVII, стр. 299-396
Резюме: By proper selection of the device using a suitable STA (Spanning Tree Algorithm) based on STP and suitably chosen topology of the network is possible to realize low-cost hybrid network with automatic reconfiguration failure of one of its branches. The increasing demand for network capacity requires optical traffic-grooming technology to reduce the complexity of the network. A network with optical cross connect is one potential architecture this goal. There was shown that an alternate architecture based on a hybrid ring topology helps to reduce the network complexity.
Описание: Изследването и резултатите в статията са направени във връзка с поставено задание за разработка на проект за изграждане на оптична мрежа работеща с резервиране по кръгова топология. Изискването е, мрежата да е конфигурирана така, че при прекъсване на някоя връзка между кои да е два офиса, автоматично да се включи алтернативен път, при което активните приложения да продължат да работят безпроблемно. След направено проучване бе установено, че вместо скъпо, чисто оптично решение, за изграждане на FDDI оптичен пръстен с OBS ( Optical Bypass system) за възстановяване на връзката при прекъсване, е възможно да се реализира хибридна мрежа включваща оптична магистрала и стандартна локална мрежа, базирана на усукани двойки, която да отговаря на поставените изисквания. В основата на хибридното решение, лежи така нареченият Spanning Tree Protocol (STP). Посредством правилен подбор на устройство, използващо подходящ STA (Spanning Tree Algorithm) базиран на STP и подходящо избрана топология на мрежата е възможно да се реализира евтина хибридна мрежа, с възможност за автоматично преконфигуриране при отказ на някой от нейните клонове. В статията се разглеждат основните параметри, които трябва да притежава едно устройство, поддържащо STA. Разгледани са основните параметри на Spanning Tree Protocol, съгласно изискванията на IEEE 802.1D. Съгласно дефиницията на протокола IEEE 802.1D, протоколът STP позволява на две или повече излишни връзки да съществуват и да бъдат поддържани между част от мрежовите сегмент. Направен е подробен анализ на параметрите STA протокола, начините за управление на тези параметри и тяхното влияние върху качествената работа на мрежата. Дадени са практически препоръки за това как да се постигне оптимална конфигурация на мрежата с реално устройство при минимално забавяне в критична ситуация.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/335
ISSN: ISSN 1311-221-X
Показва се в Колекции:ЦИТН Доклади / Papers

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
09-Избор на мрежово устройство поддържащо STA за реализиране на хибридна оптична мрежа.pdf3,69 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка