DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Учебници и помагала / Textbooks and Handbooks >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/338

Заглавие: Проектиране и изграждане на оптични мрежи
Автори: Angel, Toshkov
Ключови Думи: проектиране, изграждане, оптични, мрежи, технология, муфи
заваряване, сплайсване, оптични, влакна, кабели
Issue Date: 2011
Издател: ОНГЪЛ - Варна, 2011
Цитиране: Ангел Тошков, Проектиране и изграждане на оптични мрежи, учебник, ОНГЪЛ-Варна, 2011г., ISBN 978-954-9370-77-5
Резюме: Учебникът "Проектиране и изграждане на оптични мрежи" е разработен съгласно одобрените учебни програми в Центъра по информатика и технически науки (ЦИТН) към Бургаски свободен университет (БСУ) – Бургас по плана на центъра за 2011 г. Предвидено е да се използва за нуждите на студентите в БСУ обучаващи се в направление Комуникационна и компютърна техника. Подбраният материал е съобразен с учебната програма на специалистите, обучаващи се в курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията при проектиране и изграждане на оптични мрежи, провеждани в Бургаски свободен университет. Информацията, която ще намерите тук е подходяща и за всички, които биха проявили интерес към практическата страна на изграждането на оптични комуникационни мрежи. При разработването на учебника са използвани нормативни документи и литературни източници, някои от които са: - Наредба № 17 от 2005 г. - „Наредба за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях”. - Наредба № 55 от 2004 г. „Наредба за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари и други елементи на железопътната инфраструктура” и др. - „Инструкция за строителство на оптични кабелни линии”, разработена за БТК от специалистите от секция "Оптични линии" към НИИС през 2000-2004г. Останалите литературни източници са посочени в приложената литературна справка към изданието. Представените в изложението методики за свързване на оптични кабели и оптични влакна, уреди, материали, инструменти и приспособления са съобразени с наличното оборудване в лаборатория „Оптични комуникации” в Бургаски свободен университет. Това е направено с цел пълно покритие на технологиите в предложения материал и практическите занятия в процеса на обучение на студентите и специалистите от различните курсове.
Описание: В настоящия материал, в две основни части се предлага информация относно два важни аспекта при изграждането на оптичните комуникационни мрежи. В първата част са разгледани конструктивните особености на оптичните влакна и кабели и някои основни работни параметри на оптичните влакна. Дадена е основна информация за оптични съединители, оптични разклонители, оптични превключватели, оптични мултиплексори - WDM, оптични атенюатори, оптически изолатори, приемни оптоелектронни модули, оптически повторители, оптически усилватели и предавателни оптоелектронни модули. Това са основните елементи и устройствата използвани за осигуряване на транспорта на информационните сигнали в оптичните комуникационни системи Във втората част са дадени основните правила при проектиране и изграждане на оптични кабелни мрежи, основни правила при проектиране на оптични кабелни линии, основни правила при изграждане на оптични кабелни мрежи, основни правила за изграждане на оптична кабелна линия в канална мрежа, основни правила за изграждане на оптична кабелна линия в участъци без канална мрежа, свързване на оптичните кабели при изграждане на оптична кабелна линия и основни правила при монтаж на кабелни линии в подземната телефонна тръбна мрежа. Предложена е една примерна технология за изготвяне на оптична муфа, както и технология за електродъгово свързване на оптични влакна. Показани са най-необходимите уреди и инструменти и материали за свързване на оптичните кабели и влакна и е даден пример за една реализирана и работеща реално оптична мрежа. Целта на настоящия материал е да даде на студентите и курсистите необходимите знания за практическото изграждане на оптичните комуникационни мрежи. Индивидуалните практически умения и опит могат да бъдат придобити в практиката или на курсовете по изграждане на оптични мрежи провеждани в лаборатория „Оптични комуникации” на БСУ в гр. Бургас.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/338
ISBN: 978-954-9370-77-5
Appears in Collections:ЦИТН Учебници и помагала / Textbooks and Handbooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
47-Проектиране и изграждане на оптични мрежи.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback