DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Статии / Articles >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/339

Заглавие: Application of Bayesian techniques to reliability prediction of the structural elements of the electronic apparatus
Автори: Anton, Georgiev
Angel, Toshkov
Ключови Думи: reabiliy, eqipment,
Veibull, distribution
Дата на Публикуване: 2006
Издател: TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, Romania
Цитиране: Anton Sl. Georgiev, Angel Z. Toshkov, Application of Bayesian Techniques to Reliability Prediction of the Structural Elements of the Electronic Apparatus, TEHNONAV 2006, Ovidius University premises in Constanta, Romania, 19-21 May 2006, ISBN 973-614-307-4, p.p. 445-449
Резюме: In the clause are examined means for using of Bayesian method of approach to calculate of non-parametric empirical Bayes estimation of probability for flawless work of electronic apparatus. Existence of field of study of insensibility is fixed, e.g. existence of this field of study in the prior definition, corrections within of which don't lead to corrections in estimations of probability for failure less work. .Using a classical approach, the parameter the failure rate λ is assumed constant, but unknown and an estimate of λ computed by an estimation technique such as maximum likelihood or matching moments. Based on the statistical properties of the estimator, inferences regarding the true parameter λ are subsequently made. This means that classical interval estimation and hypothesis testing are based on inductive reasoning. Using the Bayesian approach, however, it is assumed that one has some prior knowledge regarding the parameter λ. Uncertainly regarding the true value of λ is treated by assuming that the true value of λ can be described by a probability distribution. Combination of observed data (or evidence) with a prior distribution (prior distribution relates to the knowledge or belief one has regarding λ) results in an updated posterior distribution for λ. Since a posterior distribution for the parameter λ is now available, the construction of probability intervals and hypothesis testing is necessarily based on deductive reasoning and consequently eliminates the need for constructing confidence limits. The Bayesian approach has often been a subject of controversy ever since it was first proposed by Bayes. Bouissou, Martin and Ourghanlian considered estimation of a safety­ critical system including software: a Bayesian belief network for evidence sources. Tran, Murdock and Pohl accomplished Bayesian analysis for system
Описание: Извеждането на прогнозни резултати, относно вероятността за отказ на едно електронно изделие в процеса на неговата експлоатация е от изключителна важност по отношение на вложените средства в елементи за резервиране и повишаване на надеждността на неговата работа. Използването на метода на Бейс ( или Байес) става на базата на предположението, че събитието по отказ вече е настъпило. Търсейки условната вероятност на събитията, формулата или формулите на Бей се отнасят за определяне на вероятността апостериори или след провеждане на опита. Извеждането на тези формули не представлява особена трудност, имайки в предвид, че това става на базата на предварително дефинирани условия и дефинирана пълната вероятност за отказ, като произведение от събития, които участват във формула за пълната вероятност на отказ. Единствената особеност тук е, че е необходимо отказ да настъпи тогава и само тогава, когато настъпва едновременно с едно и само едно случайно събитие (хипотеза), принадлежащо на пълната група събития, водещи до отказ на системата. Получените резултати по метода за оценка на отказоустойчивост на електронни изделия базиран на концепцията на Бейс са подходящи за използване в инженерния дизайн и проектиране на електронни изделия с подобрена отказоустойчивост.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/339
ISBN: 978-973-614-307-4
978-973-614-307-6
Показва се в Колекции:ЦИТН Статии / Articles

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
43-Application of Bayesian techniques to reliability prediction of the structural elements.pdf884,26 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка