DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Монографии / Monographs >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/342

Заглавие: Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна
Автори: Angel, Toshkov
Ключови Думи: visual, graphics, parameters, optical, fiber
constructiion, bandwidth, optimization,
attenuation, output parameters,
sladding. core, dispersion,
Дата на Публикуване: 2011
Издател: ОНГЪЛ, Варна, 2011
Цитиране: А. Тошков, Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна”, Монография, Бургас, 2011, Изд. „Онгъл”, Варна
Резюме: In this monograph was created visual model in the form of complex graphical images in which to link some of the most important relationships between the structural (or input) and working parameters (or output) of optical fiber constructed of silicon.
Описание: В тази монография е създаден визуален модел, във вид на комплексни графични изображения, в които да се свържат някои от най-важните зависимости между конструктивните (или входните) и експлоатационните (или изходните) параметри на оптични влакна изградени на силициева основа. За постигането на тази цел е извършено следното: - Направена е оценка на връзките между входните и изходните параметри на оптичните влакна; - Подбрани са подходящи математически изрази; - Избрани са симулационни средства и среда за обработка на резултатите; - Подбрани са подходящи примери за симулация; - Направени са изчисленията и са обработени получените резултати; - Резултатите са трансформирани за извеждане в графичен вид; - Резултатите са визуализирани във вид на комплексни графични зависимости между входни и изходни параметри. Резултатите от настоящата разработка са представени в около 100 графики. За тяхното генериране са използвани над 100000 стойности на отделни параметри на оптичните влакна, всеки един от които е получен в резултат на направени математически изчисления. - Графиките са подредени и систематизирани по определени критерии; - Огромното количество данни е представено в удобни за възприемане, анализ и оценка на тенденциите двумерни и тримерни графични зависимости; - Направени са изводи и коментари относно получените резултати; - Очертани са основни тенденции при оценка на връзките между входните и изходните параметри; - Дадени са някои препоръки за използване и тълкуване на резултатите. Насоки за бъдеща работата Представените резултати само малка част от възможните за изграждане на визуални модели на връзки между параметри на оптичните влакна. Направените в тази разработка изводи са само предпоставка за един по- задълбочен анализ на връзките между входните и изходните параметри на оптичните влакна. Друга насока на едно следващо изследване е да бъде направен анализ на резултатите, които дават някои от най-разпространените съкратени формули за пресмятане на основните изходни параметри на оптичните влакна. Предложеният графичен материал два една добра възможност и в тази насока.
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/342
ISBN: 978-954-8279-62-8
Показва се в Колекции:ЦИТН Монографии / Monographs

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
01-Монография-Оптични влакна и техните основни параметри_End.pdf2,31 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка