DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Център по информатика и технически науки / Faculty of Computer Science and Engineering >
ЦИТН Доклади / Papers >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/343

Заглавие: Примери за проектиране на оптични влакна подходящи за стандарта G.657
Други Заглавия: Design of optical fibres suitable for standard G.657
Автори: Angel, Toshkov
Ключови Думи: Optical fibers, macro bending losses
G.657, projecting
оптични влакна
загуби от макроогъвания, стандарт G.657
Дата на Публикуване: 2012
Издател: Трети международен научен конгрес „50 ГОДИНИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА“ 2012
Цитиране: [1]. Тошков А, Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна, Варна, 2011. [2].Тошков А.„Нелинейни ефекти в оптичните влакна и тяхното влияние върху параметрите на предаване”, БСУ, Международна научна конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”, Бургас, БСУ, 2011, БСУ, 2011
Резюме: The article provides some complex graphics in wich are linked some of important input parameters of optical fibers based on silicon and the macro-bending losses. Such a model is extremely useful both in studying and understanding of optical fibers, and in making specific decisions in analysis and design or evaluation of their parameters. For this purpose, are presented requirements regarding the parameters of optical fiber as defined in G.657 standard. This standard defines the fiber with minimal loss of macro-bending. The article discussed some models where a profile of the core is designed using modified alpha-peak function. The article examined several types of optical fibers and the relationship between input parameters and the macro bending losses. Presented are tables and charts, and some conclusions are made.
Описание: В статията са показани резултатите от озследване на комплексните връзки между конструктивните параметри на оптични влакна и техните изходни ( или експлоатационни) параметри), в контекста на изискванията на стандарт G.657
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/343
ISBN: 978-954-20-0552-0
Показва се в Колекции:ЦИТН Доклади / Papers

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА ПОДХОДЯЩИ ЗА СТАНДАРТА G657.pdf731,14 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка