DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Съвременна хуманитаристика' / Magazine 'Contemporary Humanitaristics' >
2012 брой 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/351

Заглавие: Относно вразката между културологическото познание и семантичния анализ на вестникарския текст
Други Заглавия: About the relationship between cultiral knowledge and the semantic analysis of newspaper text
Автори: Georgiev, Todor
Ключови Думи: чалга дискурс
семантичен анализ
промени в публичните езици
“chalga” discourse
semantic analysis
changes in public languages
Issue Date: 2012
Издател: Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. „Сан Стефано” № 62
Серия/Отчет но.: 2012 брой 2;стр-20
Резюме: Един от важните плюсове на вестникарския дискурс за чалгата е, че по него може да се съди за съдържанието и еволюцията на етнокултурната и психосоциалната комплексираност на българина в особено драматично за преживяването на националната идентичност време на присъединяване на страната към Европейския съюз. Водим се от разбирането, че чалга дискурсът със своите смислови послания и език не е частен проблем, а влияе върху публичната и всекидневната реч, в известен смисъл представлява мейнстрийм на културата, публичността и масовите езикови практики у нас. One of the important advantages of the newspaper discourse “chalga” is that it can be judged on the content and evolution of ethno-cultural and psychosocial complexes of the Bulgarians in the particularly dramatic for the survival of national identity during the incorporation to the European Union. We are guided by the understanding that it is cognitive philological analysis and it contributes to understanding the world and culture. “Chalga” discourse isn’t a private problem altogether with its messages and language. It affects upon the public and everyday speech. It is a mainstream of the culture, publicity and mass language practices in our country.
Описание: Списание "Съвременна хуманитаристика" 2012 брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/351
ISSN: 1313-9924
Appears in Collections:2012 брой 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_2012_02_Georgiev.pdf335,51 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback