DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2013 >

„Етнопсихолингвистични и социо-лингвистични аспекти на езика на пресата в България”

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
Книгата се издава в рамките на проект „Етнопсихолингвистични и социо-лингвистични аспекти на езика на пресата в България”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката в приоритетна област „Културно-историческо наследство, национална идентичност и соци- ална среда”. Включени са доклади, изнесени на международната конференция „Етнопсихо-лингвистични и социолингвистични аспекти на езика на медиите в България”,проведена на 14-15 юни, 2013 г. в Бургаския свободен университет. Предназначена е за специалисти по медиен език, пресжурналистика, филолози, журналисти, студенти.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback