DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2013 >
„Етнопсихолингвистични и социо-лингвистични аспекти на езика на пресата в България” >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/451

Заглавие: Българските медии в търсене на женската корпоративна идентичност
Други Заглавия: Bulgarian media in search of women corporate identity
Автори: Nikolova, Emilia
Ключови Думи: жена предприемач
медийно влияние
стереотипизация
комуникативна реалност
обществени нагласи
Issue Date: 2013
Издател: Burgas Free University, 62, San Stefano Str., 8001 Burgas, Bulgaria
Цитиране: International research conference “Ethnopsycholinguistic and sociolinguistic aspects of the language of the press in Bulgaria”, Burgas, 14 - 15 june 2013
Серия/Отчет но.: BFU_MK_2013;str-174
Резюме: Докладът разглежда медийните прийоми за популяризиране на образа на жената предприемач. За целта на изследването са анализирани четири печатни медии, в периода 2009-2012 г. Като резултат са изведени и обобщени характеристиките, конструиращи този образ, предадената им от медиите стилистична окраска и начинът, по който медийните послания формират реалния образ на българката.
Описание: International research conference 2013
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/451
ISBN: 978-954-9370-93-5
Appears in Collections:„Етнопсихолингвистични и социо-лингвистични аспекти на езика на пресата в България”

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_MK_2013_Nikolova.pdf786,85 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback