DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2013 >

„Знанието – източник на иновации”

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
Издание в рамките на проект „Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”,финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” 14-15 юни 2013 Бургас

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback