DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
2. Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2013 >
„Знанието – източник на иновации” >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/488

Заглавие: Study on LLC inverter for induction heating of fluids
Други Заглавия: Изследване на LLC инвертор за индукционно нагряване на флуиди
Автори: Mareva, Daniela
Yudov, Dimitar
Marev, Emil
Ключови Думи: serial resonant inverter
induction heating of fluids
Issue Date: 2013
Издател: Burgas Free University, 62, San Stefano Str., 8001 Burgas, Bulgaria
Цитиране: International Research Conference “Knowledge - traditions, innovations, perspectives”, Burgas 14-15 June 2013
Серия/Отчет но.: BFU_MK_2013_OTT;str-87
Резюме: В настоящата разработка е избрана и задълбочено изследвана схема на резонансен последователно-паралелен инвертор, приложим в индукционното нагрява- не на флуиди. Индукторът за директно нагряване изпълнява в инвертора ролята на резонансна индуктивност и е разделен на две части. Паралелно на едната част е включен резонансния кондензатор, а последователно на другата част - паралелният резонансен кръг. С това включване се постига по-добро съгласуване на индуктора с изхода на инвертора.
Описание: International research conference 2013
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/488
ISBN: 978-954-9370-99-7
Appears in Collections:„Знанието – източник на иновации”

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BFU_MK_2013_Mareva_Yudov_Marev.pdf603,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback