DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Издания на БСУ от международни конференции / Collection of Papers of BFU from International Conferences >
2013 >
„Знанието – източник на иновации” >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/493

Заглавие: One year Kids Academy for Talents in Programming
Други Заглавия: Академията за таланти по програмиране на една година
Автори: Minchev, Dimitar
Ключови Думи: Kids
Academy
Talents
Programming
Деца
Академия
Таланти
Програмиране
Дата на Публикуване: 2013
Издател: Burgas Free University, 62, San Stefano Str., 8001 Burgas, Bulgaria
Цитиране: International Research Conference “Knowledge - traditions, innovations, perspectives”, Burgas 14-15 June 2013
Серия/Отчет но.: BFU_MK_2013_OTT;str-173
Резюме: In this article a review of first year of Burgas Free University Kids Academy for Talents in Programming, supported by Telerik Kids Academy, is presented. The initiative is national and involves 4 to 6 grade kids who are interested in programming. The participants have the opportunity to compete with other kids in Bulgaria. This includes online programming challenges and national informatics competitions. In conclusion of this one year, it is strongly suggested that the academy must continue to operate, has to increase its target group, should include more participating kids and separate them by the level of their knowledge. В тази статия е представен преглед на първата година на Академията за таланти в програмирането към Бургаски свободен университет с подкрепата на Telerik Kids Academy. Инициативата е национална и включва деца от 4 до 6 клас, които се интересуват от програмиране. Участниците имат възможността да се конкурират с други деца в България. Това включва онлайн предизвикателства по програмиране и национални конкурси по информатика. В заключение от тази първа година, се препоръчва академията да продължи да функционира, да се увеличи ней- ната целева група, да се включат повече участващи деца, като се разделият според нивото на техните знания.
Описание: International research conference 2013
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/493
ISBN: 978-954-9370-99-7
Показва се в Колекции:„Знанието – източник на иновации”

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_MK_2013_Minchev.pdf324,64 kBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка