DSpace           
 

Research at Burgas Free University >
Списание 'Бизнес посоки' >
2012 Брой 2 BG >

Моля, използвайте този идентификатор за цитиране или линк към този публикация: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/503

Заглавие: Методи за анализ и въвеждане на липсващи индивидуални данни
Други Заглавия: Methods for missing data analysis Part I
Автори: Lazarov, Deyan
Ключови Думи: липсващи стойности
механизми на липсващи стойности
въвеждане на единични стойности
множествено въвеждане
missing data
missing data mechanisms
single value imputation
multiple imputation
Дата на Публикуване: 2012
Издател: Издание на Центъра по икономически и управленски науки - Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62
Серия/Отчет но.: 2012 брой 2;стр.-84
Резюме: В настоящто изследване се разглеждат проблемите на анализа на липсващи стойности в емпирични бази от данни. Описват се най-честите причини и се разглеждат механизмите за появата липсващи стойности. Прави се обобщение на познатите елиминационни методи за третиране, както и методите за въвеждане на единични и множествени значения. Показват се силните и слабите страни на методите и възможността за тяхното коректно приложение. This publication is a first part of the biggest research, which should be presented in two publications, concerning missing data analysis in empirical data base. In this publication are mentioned the reasons and are presented the mechanisms of missing data. The author shows implementation, advantages and disadvantages of the simple methods for coping like listwise andpairwise deletion and other methods for single and multiple imputations.
Описание: Списание "Бизнес посоки" 2012 г. брой 2
URI: http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/503
ISSN: 1312-6016
Показва се в Колекции:2012 Брой 2 BG

Файлове в Този Публикация:

Файл Описание РазмерФормат
BFU_BP_2012_2_LazarovD.pdf16,49 MBAdobe PDFИзглед/Отваряне
Разглеждане на Статистики

Публикацияте в DSpace са защитени с авторско право, с всички права запазени, освен ако не е указно друго.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Обратна Връзка